#01_ Chuỗi bài tiếng Anh qua phim Friends 📺📺📺

🧐🧐🧐 Xem phim là cách hiệu quả nhất để tăng “độ tự nhiên” cho kỹ năng speaking vì ngôn ngữ là cuộc sống. Các bạn hãy coi quá trình học IELTS của mình là quá trình bồi đắp “nội lực” tiếng Anh nói chung nhé.

Có rất nhiều bạn là fan bự của comedy series Friends phải không nào. Hãy xem chúng ta học được những gì hay ho từ bộ phim này nhé. 🤔🤔🤔

1. Call it even?: Hòa nhé?
A: You ate my sandwich?
B: You stole my girlfriend.
A: Call it even?

2. Make up to sb: Làm hòa với ai đó sau khi bạn làm gì đó có lỗi
Is there any thing I can do to make it up to you: Anh có thể làm gì để e hết giận bây giờ 😊))))))
We made up: Bọn tao làm hòa rồi

3. Buy
Bạn đều biết buy là mua, nhưng còn 1 cách sử dụng rất phổ biến đối với người bản xứ nữa.
He did not buy a word that I said: Ông ta chẳng tin những gì tôi nói tí nào cả.
———————————————————————————–
From Phoenix with luv ❤
Follow page để không bỏ lỡ các bài tiếp theo nha